e-učilnice - VSŠ ŠC Kranj

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Nekateri predmeti morda omogočajo gostujoči dostop

Je to vaš prvi obisk?

Pred ustvarjanjem računa poglejte dokument E-učilnice VSŠ ŠC Kranj - navodila za študente.

Pomembno: pri ustvarjanju računa OBVEZNO uporabite kot uporabniško ime 11-mestno vpisno številko in kot e-poštni naslov šolski e-poštni naslov @vss.sckr.si.


Za dostop do predmetov si boste morali vzeti minuto, da si ustvarite nov uporabniški račun. Vsak predmet lahko ima tudi enkratni "ključ za vpis", ki ga zdaj še ne boste potrebovali. Tu so koraki:
  1. Izpolnite obrazec Nov račun z vašimi podatki.
  2. Na vaš e-poštni naslov boste prejeli e-poštno sporočilo.
  3. Preberite sporočilo in kliknite na spletno povezavo v sporočilu.
  4. Vaš račun bo s tem potrjen in prijavljeni boste.
  5. Nato izberite predmet, v katerem želite sodelovati.
  6. Če boste pozvani k vnosu "ključa za vpis" - uporabite tistega , ki vam ga je dal vaš izvajalec. S tem boste "vpisani" v predmet. V primeru, da predmet ne omogoča vpisa s ključem za vpis, se obrnite na izvajalca predmeta (predavatelja) in vas bo vpisal.
  7. Zdaj lahko dostopate do predmeta. Naslednjič boste morali samo še vnesti vaše uporabniško ime in geslo (v obrazcu na tej strani) za prijavo in dostop do vseh predmetov, v katere ste se vpisali.